Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen haku on alkanut

16.1.2023

Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahaston hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti. Tammikuun haussa apurahoina jaetaan 270 000 euroa tieteen ja taiteen tukemiseen. Apurahoja voidaan myöntää Kainuussa asuville, siellä toimiville tai syntyneille hakijoille maakunnassa tapahtuvaan tai siihen kohdistuvaan työskentelyyn.

Apurahoja voi hakea kaikille aloille tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä niistä aiheutuviin kuluihin. Apurahoja myönnetään myös erityiskohteisiin kuten kotiseututyöhön liittyviin hankkeisiin, suurempaa rahoitusta tarvitsevaan kärkihankkeeseen ja Taidetta kaikille -toimintaan. Kainuun rahaston painopistealueina ovat kulttuurin saavutettavuus lapsille ja nuorille sekä tutkimuksen osalta liikuntatiede, luonnontieteet ja ympäristötieteet.

Apurahaohjeet ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät Kulttuurirahaston verkkosivuilta www.skr.fi.

Tammikuun haun lisämiljoona

Tammikuun haun yhteydessä kaikkien maakuntarahastojen alueilla on lisäksi haettavissa lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Haku on avoinna lääketieteiden aloilla.

https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot/tammikuun-haun-lisamiljoona

Apurahainfotilaisuus
Maakuntarahastot järjestävät yhteisen webinaarimuotoisen apurahainfotilaisuuden ti 31.1. klo 14–16. Lisätietoja rahaston nettisivuilta.

Lisätietoja:
Asiamies Mikko Nortela
040 705 9786
mikko.nortela@skr.fi

Jaa uutinen