Puolangalla koulunuorisotyö jatkuu

21.12.2022

Puolangalla koulunuorisotyö jatkuu
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt Puolangan kunnalle valtionavustusta
Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen –
määrärahoista 34 000 euroa.
Puolankajärven koulu haki avustusta koulunuorisotyöhön Puolangan kouluissa.
Aluehallintovirasto on avustusta myöntäessään tarkastellut, miten hankkeessa pyritään
vähentämään koronapandemian rajoitustoimien kielteisiä vaikutuksia nuoriin ja vahvistamaan
nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön. Lisäksi on
tarkasteltu, miten hankkeessa tuetaan Ukrainasta sodan vuoksi Suomeen saapuneiden nuorten
integroitumista koulu- ja oppilaitosyhteisöön.
Avustusta myönnettäessä on myös otettu huomioon suunnitellun toiminnan sisältö ja laatu,
tarve, realistisuus ja nuorten osallisuus hankkeen suunnittelussa, toimeenpanossa ja
arvioinnissa.
– Hienoa, että koulunuorisotyö saa jatkoa, koska niin oppilaat, opiskelijat, huoltajat kuin
koulun muu henkilökunta ovat hyötyneet toiminnasta, iloitsee rehtori Tuula Väisänen.

Jaa uutinen