Tiivistelmä kunnanhallituksen kokouksesta 28.5.2024

3.6.2024

Tiivistelmä kunnanhallituksen kokouksesta 28.5.2024

§ 44 Eron myöntäminen luottamustoimesta
Yrjö Heikkinen on jättänyt eroanomuksen kunnan luottamustehtävistä.

Kunnanhallitus:
– päätti esittää valtuustolle, että se myöntää eron kunnanvaltuuston ja teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
– myönsi eron vanhus- ja vammaisneuvostosta ja valitsi uudeksi jäseneksi Seppo Rajalan sekä hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mari Haapalaisen.
§ 46 Laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2021-2025

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Puolangan kunnan laajan hyvinvointikertomuksen valtuustokaudelta 2021-2025.

Hyvinvointikertomus on annettu myös tiedoksi Sivistyslautakunnalle, kokous 28.5.2024.

Jaa uutinen