Neljä vapaan kelkkailun aluetta Kainuun valtion mailla

30.11.2022

Metsähallitus on vapauttanut moottorikelkkailua rajatuilla alueilla. Näillä kohteilla Metsähallitus haluaa käyttää talouskäytössä olevia monikäyttömetsiä tukemaan harrastusta, mutta myös paikallista matkailuelinkeinoa. Hyrynsalmen, Suomussalmen, Puolangan kunnat ja Kuhmon kaupunki ovat tehneet sopimuksen Metsähallituksen kanssa alueiden käytöstä. Alueet tulevat käyttöön, kun lunta on riittävästi.

Hyrynsalmen – Suomussalmen alue:

Kelkkailualue on keskimäärin kuusi kilometriä pitkä ja kaksi kilometriä leveä ja se on kooltaan 1340 hehtaaria. Alue sijaitsee Hallan itäpuolella ja se rajautuu moottorikelkkauraan, teihin ja Suomussalmen puolella lähelle Emäjokea.
Kunnat vastaavat alueen merkitsemisestä ja opastamisesta. Käytännön toimenpiteitä tehdään yhdessä Suomussalmen Kelkkailijat ry:n ja Hyrynsalmen Moottorikelkkailijat ry:n kanssa. Alueen käyttäjät vastaavat sääntöjen ja annettujen ohjeiden noudattamisesta.

Puolangan Paljakan alue:

Kelkkailevat matkailijat voivat ajaa vapaasti noin 130 hehtaarin alueella Puolangalla Matkailukeskus Paljakan läheisyydessä Vääränsärkillä. Alue on erinomainen: rinteet ovat jyrkkiä ja Paljakka on Suomen lumisinta seutua. Lisäksi saavutettavuus on hyvä.

Kuhmo: Romuvaara ja Kuikka

Metsähallitus ja Kuhmon kaupunki ovat tehneet käyttöoikeussopimukset alueista. Molemmista kelkkailualueista ja niille johtavien teiden auki pidosta vastaa Kuhmon kaupunki. Kaupunki tiedottaa aikanaan myös alueiden käyttöönotoista.

Uutena vapaan kelkkailun alueena on Kuhmoon avattu Romuvaara, pinta-ala on noin 1300 hehtaaria. Romuvaaran alue rajautuu etelässä ja lännessä moottorikelkkauraan. Pohjoisessa ojaan/vanha kulku-uraan, idässä puroon/järveen. Kuhmon keskustasta Romuvaaraan on matkaa kelkkauraa pitkin n. 25 km. Autolla pääsee alueelle Lentiirantieltä Riihivaarantien ja Sarvijärventien kautta (alue Sarvijärventien varressa), jos kaupunki aurannut tien. Muutoin kulku kelkalla kelkkauraa pitkin.

Kelkkailun harrastajat voivat ajaa edelleen noin 2500 hehtaarin rajatulla alueella valtion monikäyttömetsässä Kuhmon itärajalla Koukkula – Kuikka alueella. Kuikka on alueeltaan selkeä ja metsätiestön rajaama. Alue rajoittuu yksityismaihin ja luonnonsuojelualueeseen. Rajat on merkitty punaisella ja sinisellä nauhalla. Suojelualueilla ja yksityismailla ei saa ajaa. Alueen sisällä on kiellettyä ajaminen alle kolmen metrin korkuisissa taimikoissa. Alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa. Alueella liikkuessa voi kohdata eläimiä, mm. hirviä, joita kelkkailulla ei saa häiritä.

Alueilla ajoon vaaditaan Metsähallituksen uralupa.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ulla Lehtonen p. 040 7537372 (Suomussalmi)
Metsähallitus, Metsätalous Oy, tiimiesimies Jussi Moilanen, p. 040 5863618 (Kuhmo)
Metsähallitus, Metsätalous Oy, tiimiesimies Ahti Juntunen, p. 0400 344319 (Puolanka)

Suomussalmen kunta, tekninen johtaja Niina Kinnunen p. 044 777 3380
Hyrynsalmen kunta, tekniset palvelut Lari Heikkinen p. 040 6104417
Kuhmon kaupunki, kunnossapitopäällikkö Tero Uhlbäck, p. 044 7255 263
Puolangan kunta ja Paljakka, Heikki Kanniainen p. 040 8306592 ja Juha Haanela p. 044 748 667

 

Tietoa Metsähallituksen vapaan kelkkailun alueista ja kelkkailuohjeista
https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/moottorikelkkailu/ (täällä myös kartat)
https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/liikenne-ja-turvallisuusohjeet.html

Jaa uutinen