Kuulutus äänestyspaikoista presidentinvaalissa 2024

14.12.2023

Tammikuun 28. päivänä 2024 pidettävän presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen sekä
mahdollisen 11.2.2024 pidettävän presidentinvaalin toisen kierroksen äänestyspaikat Puolangan kunnassa ovat seuraavat:

Vaalipäivän äänestys 28.1.2024 ja 11.2.2024
Äänestysalue Äänestyspaikka

1. Puolanka Puolankajärven koulu, Koulukatu 2, 89200 Puolanka

Vaalitoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Ennakkoäänestys
1) Presidentinvaalin ennakkoäänestyspaikkana on Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka,
ensimmäinen kierros:
ke 17.1.2024.- pe 19.1.2024 klo 9.00–18.00
la 20.1.2024.- su 21.1.2024 klo 10.00–16.00
ma 22.1.2024 – ti 23.1.2024 klo 9.00–18.00
Mahdollinen presidentinvaalin toinen kierros:
ke 31.1.2024.- pe 2.2.2024 klo 9.00–18.00
la 3.2.2024.- su 4.2.2024 klo 10.00–16.00
ma 5.2.2024 – ti 6.2.2024 klo 9.00–18.00

2) Ennakkoäänestyspaikkana toimii myös kiertävä äänestysauto, jonka äänestysajat
ja pysähdyspaikat ovat presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella:
ke 17.1.2024
Puokio, Jaalangantien/Vaalantien risteys, 89210 Puokiovaara: klo 9.00–9.45;
Törmänmäki, Aluekeräyspiste, Törmänmäentie 3, 89110 Törmänmäki: klo 10.30–11.15;
Kotila, SEO-Paljakka, Rinnetaival 2, 89140 Kotila klo 11.45–12.30;
Väyrylänkylä, P-paikka, Paltamontie 190, 89200 Puolanka klo 13.00–13.45;
Rasinkylä, ent. koulu, linja-autopysäkki, Hyrynsalmentie 88, 89200 Puolanka: klo 14.30–
15.00

to 18.1.2024
Paasikoski, Vattuperäntien ja Pudasjärventien risteys, Vattuperäntie 1, 89200 Puolanka:
klo 9.00–9.45;
Joukokylän koulu, Taivalkoskentie 290 A, 89320 Joukokylä: klo 10.15–11.45;
Suolijärvi, Tuulentupa, Suolijärventie 111, 89330 Suolijärvi: klo 12.15–13.15;
Lylykylä, Lylykyläntie 223, 89200 Puolanka: klo 14.15–14.45;
Aittokylä, Lylykyläntien ja Katvalantien risteys, 89200 Puolanka: klo 15.15–15.45

Mahdollinen presidentinvaalin toinen kierros:
ke 31.1.2024
Puokio, Jaalangantien/Vaalantien risteys, 89210 Puokiovaara: klo 9.00–9.45;
Törmänmäki, Aluekeräyspiste, Törmänmäentie 3, 89110 Törmänmäki: klo 10.30–11.15;
Kotila, SEO-Paljakka, Rinnetaival 2, 89140 Kotila klo 11.45–12.30;
Väyrylän kylä, P-paikka, Paltamontie 190, 89200 Puolanka klo 13.00–13.45;
Rasinkylä, ent. koulu, linja-autopysäkki, Hyrynsalmentie 88, 89200 Puolanka: klo 14.30–
15.00

to 1.2.2024
Paasikoski, Vattuperäntien ja Pudasjärventien risteys, Vattuperäntie 1, 89200 Puolanka:
klo 9.00–9.45;
Joukokylän koulu, Taivalkoskentie 290 A, 89320 Joukokylä: klo 10.15–11.45;
Suolijärvi, Tuulentupa, Suolijärventie 111, 89330 Suolijärvi: klo 12.15–13.15;
Lylykylä, Lylykyläntie 223, 89200 Puolanka: klo 14.15–14.45;
Aittokylä, Lylykyläntien ja Katvalantien risteys, 89200 Puolanka: klo 15.15–15.45

3) Laitosäänestys
Vaalitoimikunta järjestää erikseen ilmoittamanaan ajankohtana ennakkoäänestyksen Puolangan ympärivuorokautista hoitoa antavissa yksiköissä, joita ovat terveyskeskuksen vuodeosasto sekä sosiaalihuollon toimintayksiköt hoivakodit Tikankontti ja Mäntykoti.

4) Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuvan omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetun omaishoitajan on mahdollista äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan on oltava kunnassa äänioikeutettu ja hänellä
on oltava voimassa oleva omaishoitosopimus.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen äänestykseen viimeistään tiistaina 16.1.2024 kello 16 mennessä ja mahdollisen presidentinvaalin
toisen kierroksen äänestykseen viimeistään tiistaina 30.1.2024 kello 16 mennessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti sähköpostiin vaalit@puolanka.fi tai osoitteeseen Maaherrankatu
7, 89200 PUOLANKA ja puhelimella puhelinnumeroon (08) 615 5441. Mikäli äänestäjä ilmoittautuu kotiäänestykseen presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen äänestyksessä,
koskee tämä ilmoittautuminen kotiäänestystä myös vaalin mahdollisella toisella kierroksella. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös toinen henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on se mainittava ilmoituksessa. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei voida ottaa huomioon.

Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen antamaan selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla,
passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla. Jos äänestäjällä ei ole mitään henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen henkilökortin.

Puolangalla 13.12.2023
Keskusvaalilautakunta

Vaalikuulutus (PDF)

Jaa uutinen