Kuulutus äänestyspaikoista europarlamenttivaaleissa 2024

8.5.2024

KUULUTUS ÄÄNESTYSPAIKOISTA EUROPARLAMENTTIVAALISSA 2024

Kesäkuun 9. päivänä 2024 pidettävän europarlamenttivaalin äänestyspaikat Puolangan kunnassa ovat seuraavat:

Vaalipäivän äänestys su 9.6.2024

Äänestysalue    |      Äänestyspaikka

1. Puolanka       |      Puolankajärven koulu, Koulukatu 2, 89200 Puolanka

Vaalitoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Ennakkoäänestys

1) Europarlamenttivaalin ennakkoäänestyspaikkana on Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka:

 • ke 29.5.2024.- pe 31.5.2024 klo 9.00–18.00
 • la 1.6.2024.- su 2.6.2024 klo 10.00–16.00
 • ma 3.6.2024 – ti 4.6.2024 klo 9.00–18.00

2) Ennakkoäänestyspaikkana toimii myös kiertävä äänestysauto, jonka äänestysajat ja pysähdyspaikat ovat Europarlamenttivaalissa:

ke 29.5.2024

 • Puokio, Jaalangantien/Vaalantien risteys, 89210 Puokiovaara: klo 9.00–9.45;
 • Törmänmäki, Aluekeräyspiste, Törmänmäentie 3, 89110 Törmänmäki: klo 10.45–11.15;
 • Kotila, SEO-Paljakka, Rinnetaival 2, 89140 Kotila klo 11.45–12.15;
 • Väyrylänkylä, P-paikka, Paltamontie 190, 89200 Puolanka klo 13.15–13.45;
 • Rasinkylä, ent. koulu, linja-autopysäkki, Hyrynsalmentie 88, 89200 Puolanka: klo 14.30–15.00

to 30.5.2024

 • Paasikoski, Vattuperäntien ja Pudasjärventien risteys, Vattuperäntie 1, 89200 Puolanka: klo 9.00–9.30;
 • Joukokylän koulu, Taivalkoskentie 290 A, 89320 Joukokylä: klo 10.15–11.15;
 • Suolijärvi, Tuulentupa, Suolijärventie 111, 89330 Suolijärvi: klo 12.15–13.00;
 • Lylykylä, Lylykyläntie 223, 89200 Puolanka: klo 14.15–14.45;
 • Aittokylä, Lylykyläntien ja Katvalantien risteys, 89200 Puolanka: klo 15.15–15.45

3) Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää erikseen ilmoittamanaan ajankohtana ennakkoäänestyksen Puolangan ympärivuorokautista hoitoa antavissa yksiköissä, joita ovat terveyskeskuksen vuodeosasto sekä sosiaalihuollon toimintayksiköt hoivakodit Tikankontti ja Mäntykoti.

4) Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuvan omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetun omaishoitajan on mahdollista äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan on oltava kunnassa äänioikeutettu ja hänellä on oltava voimassa oleva omaishoitosopimus.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle europarlamenttivaalin ennakkoäänestykseen viimeistään tiistaina 28.5.2024 kello 16 mennessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen vaalit@puolanka.fi tai osoitteeseen Maaherrankatu 7, 89200 PUOLANKA ja puhelimella puhelinnumeroon (08) 615 5441. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös toinen henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää koti-äänestyksen yhteydessä, on se mainittava ilmoituksessa. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei voida ottaa huomioon.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen antamaan selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla. Jos äänestäjällä ei ole mitään henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen henkilökortin.

Puolangalla 7.5.2024

Keskusvaalilautakunta

Kuulutus europarlamenttivaali 2024 (PDF)

Jaa uutinen