Ilmoitus kuulutuksesta

13.3.2023

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Fingrid Oyj:n Nuojuankangas-Seitenoikea 400 + 100 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVAohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi sekä osallistumisen järjestämiseksi. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVAohjelmasta. Kuulutus julkaistaan 9.3.2023 ja pidetään nähtävillä 17.4.2023 saakka osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Kainuu). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Vaalan kuntien verkkosivuilla.

Arviointiohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Ohjelman paperiversioon voi tutustua 9.3.-17.4.2023 myös alla olevissa paikoissa niiden aukioloaikoina:

  • Puolanka: kunnantalo, Maaherrankatu 7 sekä kirjasto Koulukatu 4, 89200 Puolanka

Jaa uutinen