Aprillipila: Hepokönkään valjastaminen sähköntuotantotarpeisiin

1.4.2023

Hepokönkään valjastaminen sähköntuotantotarpeisiin

Puolangan kunta aloittaa Hepokönkään valjastamisen sähköntuotantotarpeisiin. Suunnitelmat ovat edenneet jo siihen vaiheeseen, että kilpailutus urakkasopimuksesta alkaa vielä tämän kevään aikana. Valjastaminen toteutetaan Euroopan Unionin WTF-rahoituksella. Raivaustöiden aikaiseen aloittamiseen on vaikuttanut esimerkiksi Puolangan vähäinen lumimäärä.

Reagointia energiakriisiin

Hepokönkään valjastamisen tavoitteena on reagoida äkillisesti nousseeseen energian hintaan kuntataloudessa. Valjastamisella pyritään ensisijaisesti täyttämään kunnantalon energian ja sähkön tarve. Hepokönkään valjastamisella vahvistetaan myös kunnan energiaomavaraisuutta, sekä lisätään alueen tehokasta maankäyttöä. Valjastamisen työllisyysvaikutukset arvioidaan positiivisiksi koko seutukunnalle.

Raivuutyöt photoshop

Kuva: Hepokönkään raivaustyöt vauhdissaan (Puolangan kunta 2023).
 

Jaa uutinen