Äänestyspaikat eduskuntavaalit 2023

22.2.2023

Huhtikuun 2. päivänä 2023 pidettävän eduskuntavaalin äänestyspaikat Puolangan kunnassa ovat seuraavat:

Vaalipäivän äänestys 2.4.2023
Äänestysalue: 1. Puolanka
Äänestyspaikka: Puolankajärven koulu, Koulukatu 2, 89200 Puolanka
Vaalitoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Ennakkoäänestys

1) Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana on Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka
ke 22.- pe 24.3.2023 klo 9.00–18.00
la 25.3.2023 klo 10.00–16.00
su 26.3.2023 klo 10.00–16.00
ma 27. – ti 28.3.2023 klo 9.00–18.00

2) Ennakkoäänestyspaikkana käytetään myös kiertävää äänestysautoa, jonka äänestysajat ja pysähdyspaikat ovat:
ke 22.3.2023
Puokio, Jaalangantien/Vaalantien risteys, 89210 Puokiovaara: klo 9.00–9.45
Törmänmäki, ent. kaupan piha, Törmänmäentie 7, 89110 Törmänmäki: klo 10.30–11.15
Väyrylän kylä, P-paikka, Paltamontie 190, 89200 Puolanka: klo 11.45–12.30
Kotila, ent. kaupan piha, Ristijärventie 101, 89140 Kotila: klo 13.00–13.45
Rasinkylä, ent. koulu, linja-autopysäkki, Hyrynsalmentie 88, 89200 Puolanka: klo 14.30–15.00

to 23.3.2023
Paasikoski, Vattuperäntien ja Pudasjärventien risteys, Vattuperäntie 1, 89200 Puolanka: klo 9.00–9.45
Joukokylän koulu, Taivalkoskentie 290 A, 89320 Joukokylä: klo 10.15–11.45
Suolijärvi, Tuulentupa, Suolijärventie 111, 89330 Suolijärvi: klo 12.15–13.15
Lylykylä, Lylykyläntie 223, 89200 Puolanka: klo 14.15–14.45
Aittokylä, Lylykyläntien ja Katvalantien risteys, Lylykyläntie 20/Katvalantie 1, 89200 Puolanka: klo 15.15–15.45

3) Laitosäänestys
Vaalitoimikunta järjestää erikseen ilmoittamanaan ajankohtana ennakkoäänestyksen Puolangan ympärivuorokautista hoitoa antavissa yksiköissä, joita ovat terveyskeskuksen vuodeosasto sekä sosiaalihuollon toimintayksiköt hoivakodit Tikankontti ja Mäntykoti.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuvan omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetun omaishoitajan on mahdollista äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan on oltava kunnassa äänioikeutettu ja hänellä on oltava voimassa oleva omaishoitosopimus.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 kello 16 mennessä.
Ilmoittautua voi kirjallisesti sähköpostiin vaalit@puolanka.fi tai osoitteeseen Maaherrankatu 7, 89200 PUOLANKA ja puhelimella puhelinnumeroon (08) 615 5441. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös toinen henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on se mainittava ilmoituksessa. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei voida ottaa huomioon.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen antamaan selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla. Jos äänestäjällä ei ole mitään henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen henkilökortin.

Puolangalla 21.2.2023

Keskusvaalilautakunta

Jaa uutinen