Poikkihallinnollinen työryhmä nimetty valmistelemaan maankäytön muutosmaksun lainsäädännön valmistelutyötä

12.10.2022

Rakentamista ja pellonraivausta koskevalla maankäytön muutosmaksulla pyritään minimoimaan metsäkatoa ja ilmastopäästöjä. Virkamiestyöryhmän laatiman lakiesitysluonnoksen on määrä lähteä lausunnoille huhtikuun 2023 ensimmäisellä viikolla.

Valtioneuvosto hyväksyi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) istunnossaan 8.7.2022. Osana päätöksentekoa linjattiin lisätoimista, joilla edistetään hallitusohjelman ja ilmastolain tavoitteita hiilinielujen kasvusta sekä hiilineutraaliuden saavuttamisesta Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Yhtenä lisätoimena päätettiin, että metsäkadon ja ilmastopäästöjen minimoimiseksi käynnistetään rakentamista ja pellonraivausta koskeva maankäytön muutosmaksun lainsäädännön valmistelutyö maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön johdolla.

Lue lisää: MMM tiedote 3.10.2022

Jaa uutinen