Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen avustus kesällä 2023

21.2.2023

Puolangan kunta tukee puolankalaisten nuorten kesätyöpaikkoja kesä-elokuussa
2023

Avustukseen oikeutetun on oltava työsuhteen alkaessa täyttänyt 15 vuotta, työsuhteen
päättyessä ei ole saanut täyttää 19 vuotta ja jatkettava opiskelua syksyllä 2023. Työ
kestää vähintään kaksi viikkoa (yhteensä 60 h). Tuen suuruus on 400 €.

Nuoret hakevat itse suoraan kesätöihin yrityksiin, yhteisöihin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin
sekä mahdollisesti myös kuntaan. Oman vanhemman yrityksessä/samassa taloudessa
asuvan kotitaloudessa ei avustuksella voi työskennellä. Työnantajan tulee olla
puolankalainen tai työnantajalla tulee olla pysyvä toimipiste Puolangalla. Työnantajan on
käytettävä avustussumma kokonaisuudessaan nuoren palkkakustannuksiin. Summa ei
sisällä sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja. Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen
mukaan. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajalle, kun palkanmaksu on todisteellisesti
suoritettu ja muut ehdot täyttyvät. Maksua on haettava kunnalta 29.9.2023 mennessä.

Puolangan kunnassa on tarjolla töitä esim. siivous- ja kiinteistöhuollossa sekä lasten
leireillä.

Nuori on oikeutettu vain yhteen avustukseen.

Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston asiakaspalvelupisteestä sekä kunnan
nettisivuilta.

Avustuksen hakuaika päättyy ke 31.5.2023 klo 15.00.

Lisätietoja: Eeva Lauronen puh: 044-783 5671 tai sähköposti eeva.lauronen(at)puolanka.fi

Puolanka 22.2.2023

Kunnanhallitus

Jaa uutinen