Eduskuntavaalit 2023

Vaalit 2023

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Lisätietoa eduskuntavaaleista

Äänestäminen

Vaalipäivänä 2.4.2023 äänestettäessä on mahdollista käydä äänestämässä vain äänioikeusilmoituksessa mainitussa äänestyspaikassa. Ennakkoäänestysaikana 22.3.2023-28.3.2023 äänestyspaikan voi valita vapaasti. Äänioikeusilmoituksen voi ottaa mukaan, mutta äänestää voi ilman sitä. Äänestäjän pitää voida todistaa henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, joka voi olla poliisin antama henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa ei ole, voi äänestämistä varten saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin. Sitä varten tarvitaan kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Ennakkoäänestys

Puolangalla voi ennakkoäänestää kunnanvirastolla osoitteessa Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka tai äänestysautossa.

Aikataulut vaalikuulutuksessa

Kotiäänestys

Kotiäänestys on tarkoitettu äänioikeutetulle henkilölle, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 kello 16 mennessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella sähköpostiin vaalit@puolanka.fi tai osoitteeseen Maaherrankatu 7, 89200 PUOLANKA tai puhelimella puhelinnumeroon (08) 615 5441.

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös toinen henkilö. Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuvan omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetun omaishoitajan on mahdollista äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan on oltava kunnassa äänioikeutettu ja hänellä on oltava voimassa oleva omaishoitosopimus. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on se mainittava ilmoituksessa. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei voida ottaa huomioon.

Kotiäänestyslomake
vaalit@puolanka.fi

Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää erikseen ilmoittamanaan ajankohtana ennakkoäänestyksen Puolangan ympärivuorokautista hoitoa antavissa yksiköissä, joita ovat terveyskeskuksen vuodeosasto sekä sosiaalihuollon toimintayksiköt hoivakodit Tikankontti ja Mäntykoti.

Ulkomainonta

Puolangalla eduskuntavaalien ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 15.3.2023. Vaali-ilmoitustauluihin ilmoituksia saavat asettaa vain puolueet ja valitsijayhdistykset yhden ilmoituksen ehdokaslistaa kohden. Vaali-ilmoitustaulujen sijainti: Ouluntie 9.

Vaalien yhteyshenkilö Puolangalla

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Lassi Keränen
lassi.keranen@puolanka.fi
+358400185258